72. Dne 22.12.2014 (torej šest dni po umoru oškodovanca) je bila opravljena hišna preiskava na naslovu obtoženčevega prebivališča Žaucerjeva 12, preiskava njegovega in ženinega avtomobila ter osebna preiskava obtoženca. Iz zapisnika o hišni preiskavi stanovanja s pritiklinami na naslovu Žaucerjeva 12 ter preiskavi obeh avtomobilov (list. št. 313-318) in fotografij (list. št. 651-693) je razvidno, daje bilo med preiskavo obtožencu zaseženih več različnih oblačil (med drugim tudi tri jakne, ena znamke Bugatti) in obutve, prenosni in stacionarni računalnik, telefon, dva zunanja diska, prevleka za vzglavnik. Prav tako so bili iz večih različnih predmetov odvzeti brisi s priborom za ugotavljanje prisotnosti smodniških delcev po streljanju in sicer iz glave in telesa psa, tipkovnic, mobilnega telefona, stanovanjskih in avtomobilskih ključev, računalniških mišk, krmila štirih koles ter vrat, volana in prestavne ročice obeh avtomobilov. Iz zapisnika o osebni preiskavi obtoženca (list. št. 346-347) je razvidno, da so dne 22.12.2014 obtožencu ponovno odvzeli brise s priborom za ugotavljanje prisotnosti smodniških delcev po streljanju in sicer iz obeh rok ter dvakrat iz glave in lasišča. Iz poročila o preiskavi NFL z dne 8.1.2015 (list. št. 712-713) je razvidno, da so pregledali in analizirali zavarovani material (vzorci zavarovani iz obeh avtomobilov, vzorec zavarovan s kolesa Univega, vzorci zavarovani s psa, prevleka vzglavnika, 3 jakne ter vzorci zavarovani z rok in glave obtoženca). Rokave vseh treh jaken, površino vzglavnika ter notranjost levega in desnega žepa jakne znamke Bugatti so prelepili z lepljivimi diski in tako pripravljene vzorce kot tudi vse ostale zavarovane vzorce analizirali. Karakteristične delčke streljanja so našli le na vzorcih zavarovanih iz rokavov in žepov jakne znamke Bugatti. Na vseh ostalih vzorcih (zavarovanih iz vozila, kolesa, vzglavnika, psa, jakne Salewa in jakne Pierre Cardin, rok in glave obtoženca) niso našli karakterističnih delcev, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem. Na jakni znamke Bugatti pa so našli: 1. na rokavih jakne veliko karakterističnih delčkov, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem s sestavami: antimon, barij, svinec, kositer; antimon, barij, svinec; antimon, barij; antimon, svinec; barij, svinec; antimon, kositer, svinec; 2. v desnem žepu jakne več karakterističnih delčkov, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem s sestavami: antimon, barij, svinec; antimon, barij; antimon, svinec; antimon, kositer, svinec; 3. v levem žepu jakne malo karakterističnih delčkov, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem s sestavami: antimon, svinec; antimon, kositer. V poročilu je še pojasnjeno, da v primeru, ko najdejo do pet takšnih delcev, ovrednotijo rezultat kot malo, če je takšnih delcev več kot pet in manj od dvajset, ovrednotijo rezultat kot več in v primeru, daje takšnih delcev več kot dvajset, ovrednotijo rezultat kot veliko. Iz poročila prav tako izhaja, daje bila jakna znamke Bugatti predana še v biološke preiskave. Iz dopolnitve poročila NFL z dne 8.4.2015 (list.št. 1404) izhaja, da je bila velikost delcev na vzorcih zavarovanih z rokavov in žepov jakne od cca 0,5 mikrona, več delcev pa je tudi večje velikosti (cca 2,5 mikrona, 3,5 mikrona, 4 mikrone) vse do 6 mikronov. Mesto vzorčenja na jakni sta bila desni in levi rokav in sicer predel od zapestja do komolcev jakne ter notranjost desnega in levega žepa.

73. V biološke preiskave so bila poleg jakne Bugatti poslana tudi ostala oblačila in obutev, ki so bila zasežena obtožencu na hišni preiskavi ter tulec naboja. Iz poročila o preiskavi NFL z dne 12.1.2015 (list. št. 1080-1083) izhaja, daje bila jakna Bugatti skupaj z rokavicami tudi podrobno pregledana z uporabo forenzičnega vira svetlobe, vendar niso bili zaznani specifični madeži. Iz poročila nadalje tudi izhaja, da na oblačilih in obutvi, razen obtoženčevih bioloških sledi, druge sledi (zlasti ne biološke sledi oškodovanca) niso bile najdene. Izjema so le športni copati Nike, na katerih je bila najdena mešanica bioloških sledi treh oseb, prevladujoč profil DNK pa je obtožencev. Prav tako niso bile najdene nobene biološke sledi na tulcu naboja.

74. V zaseženi jakni Bugatti se je v desnem žepu nahajal obesek za ključ, v levem žepu pa kemični svinčnik in ključ (to izhaja iz poročila o preiskavi NFL z dne 8.1.2015 - list.št. 712-713). Ta ključ je bil nato tudi pregledan in prelepljen z lepljivim diskom. Iz Poročila o preiskavi NFL z dne 27.3.2015 (list. št. 1335) izhaja, da na vzorcu zavarovanem s ključa, ki se je nahajal v žepu jakne Bugatti, niso našli karakterističnih delcev, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem.

75. Dne 23.12.2014 je bila opravljena tudi hišna preiskava na Krasu in sicer lesenega poslopja, počitniške prikolice in ostalih pritiklin, ki spadajo k naslovu Brje pri Koprivi 10, Dutovlje (kar izhaja tudi iz fotografij na list. št. 623-637). Iz zapisnika o hišni preiskavi (list. št. 378-379) je razvidno, daje bil na kraju prisoten tudi vodnik službenega psa in službeni pes policije za odkrivanje orožja, zaseženi pa niso bili nobeni predmeti.

76. Glede na navedeno v točkah 72 - 75 obrazložitve sodišče ugotavlja, da so bili obtožencu ob osebni preiskavi dne 22.12.2014 ponovno odvzeti vzorci z rok in las, vendar na njem delci streljanja takrat niso bili najdeni. Ob hišni preiskavi dne 22.12.2014 so bila obtožencu zasežena različna oblačila in obutev, prevleka za vzglavnik, ki so bili analizirani v zvezi s prisotnostjo delcev streljanja, brisi za ugotavljanje smodniških delcev pa so bili odvzeti tudi iz različnih predmetov (psa, tipkovnic in računalniških mišk, mobilnega telefona, ključev, krmila štirih koles ter iz avtomobilov). Na vsem analiziranem materialu so bili delci streljanja najdeni le na obtoženčevi jakni Bugatti in sicer na rokavih in žepih jakne (vzorci so bili takrat zavarovani le s teh delov jakne). Slo je ponovno za delce antimon, barij, svinec in kositer v različnih kombinacijah. Na ključu najdenem v žepu jakne Bugatti, ki je bil prav tako analiziran, delci streljanja niso bili najdeni. Jakno Bugatti so skupaj z ostalimi zaseženimi oblačili in obutvijo ter tulcem naboja tudi biološko preiskali, vendar nikjer niso bile najdene nobene biološke sledi (torej na jakni Bugatti ni bilo nobenih krvnih madežev, prav tako ni bilo bioloških sledi na tulcu naboja). Pri hišni preiskavi opravljeni na Krasu niso bili zaseženi nobeni predmeti.

< nazaj   naprej >