VI. KRIVDA

199. Glede na vse okoliščine storjenega kaznivega dejanja sodišče zaključuje, da je obtoženi dejanje storil z direktnim naklepom, torej se je zavedal vseh znakov kaznivega dejanja in ga je tudi hotel storiti. Glede na visoko izobraženost obtoženca ter njegovo nadpovprečno inteligentnost ni nobenega dvoma, da se je zavedal prepovedanosti svojega ravnanja. Obtoženi je, kot je bilo že obrazloženo, oškodovanca umoril iz brezobzirnega maščevanja, ker gaje oškodovanec odpustil in mu s tem vzel njegovo bit, prav tako paje obtoženi oškodovanca krivil za krajo njegove intelektualne lastnine. Za kaznivo dejanje si je predhodno nabavil orožje, torej se je nanj pripravil in ga načrtoval. Obtoženi se je nato kritičnega večera z orožjem pripeljal pred lokal Via Bona v katerem je potekala sindikalna zabava KI in je vedel, da bo tam tudi oškodovanec. Pričakal ga je na parkirišču in ustrelil. Da je gotovo oškodovancu želel vzeti življenje je moč sklepati tudi na podlagi načina izvršenega umora, saj je oškodovanca s pištolo ustrelil v glavo kar dvakrat, torej vitalni del telesa, nato pa kraj dejanja nemudoma zapustil, kar kaže na to, da je ravnal brezkompromisno z edinim ciljem, da oškodovanca umori. Vse navedene okoliščine ter dejstvo dveh strelov in njuna lokacija tako izključuje vsakršne dvome v obstoj njegovega naklepa. Direktni naklep pa je nedvomno podan tudi glede brezobzirnega maščevanja, na kar je mogoče sklepati iz okoliščin, ki so bile že pojasnjene v točki 194 obrazložitve.

< nazaj    naprej >