VIII. PREMOŽENJSKOPRAVNI ZAHTEVEK

202. V predmetnem postopku sta obe oškodovanki priglasili premoženjskopravni zahtevek, vendar ju je sodišče v celoti napotilo na pravdo, saj je ocenilo, da bi se zaradi odločanja o zahtevku preveč zavlekel kazenski postopek.

< nazaj    naprej >