MATEVŽ KRIVIC - Dodatno mnenje in post skriptum, oziroma apel - EDINO ZDRAVILO JE JAVNOST, PAMETI JE ŽE ZMANJKALO !

Sp. Pirniče, 21. 7. 2016

Spoštovani kolega Hribernik!

Nisem si mislil, da se bom v tej - za slovensko sodstvo, ne le za prizadetega obtoženca - žalostni zadevi moral oglasiti še tretjič. Za širšo pravno analizo celotnega dogajanja zdajle ni časa, zato pošiljam le svoje kratko mnenje o včerajšnjem sklepu Okrožnega sodišča.

S spoštovanjem,

Matevž Krivic

MNENJE

Da senat Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je sprejel sklep št. I Ks 53384/2014 z dne 20. 7. 2016, sploh ni razumel odločbe Ustavnega sodišča z dne 18. 7. 2016, s katero mu je bila zadeva vrnjena v ponovno odločanje (sicer brez potrebe, a o tem kdaj drugič, ko bo za to več časa in prostora), je jasno razvidno že iz prve točke tega sklepa. V njej ta senat že na začetku (nadaljnja kratka obrazložitev sklepa pa to samo še dodatno potrjuje) jasno pove, kako napačno je razumel odločbo Ustavnega sodišča - razen če jo je morda sicer razumel, a je že v tej prvi točki zavestno napačno predstavil njeno vsebino. Predstavil (povzel) jo je namreč tako, kot da mu je bila zadeva vrnjena v ponovno odločanje samo (ali predvsem) zato, ker "obstoj subjektivne okoliščine, zaradi katere naj bi bil podan razlog ponovitvene nevarnosti, v odločbah ni konkretiziran".

Kako je senat na nadaljnjih petih straneh (skupaj šest strani dolge obrazložitve svojega sklepa) povsem nezadostno in neprepričljivo izvedel tudi to "konkretizacijo" (v resnici le natančnejšo obrazložitev starih trditev in "ugotovitev", medtem ko bi v sedanjem sklepu morali tako obrazložitisedanje, nove ugotovitve), bo najbrž navedeno v pritožbi obtoženčevih zagovornikov, zato se bom tu omejil na to, katere bistvene zahteve iz odločbe US (oziroma razloge za razveljavitev prejšnjih sklepov) je ta  senat bodisi (iz malomarnosti?) spregledal bodisi zavestno zamolčal. Gre za zahteve, ki so v odločbi US najprej (v 11. in 13. točki obrazložitve) prikazane načelno,  nato pa konkretizirane na koncu 16. točke takole: "K temu je treba dodati tudi utemeljeno izrecno opozorilo pritožnika, da je bilo izvedensko mnenje izdelano že na začetku sodne preiskave. Izvedenec je bil sicer na glavni obravnavi zaslišan, vendar je odgovarjal na vprašanja v zvezi z izvedenskim mnenjem, izdelanem v času preiskave. Medtem je sedaj pritožnik v priporu že osemnajst mesecev. Prav to, da mora sodišče ob vsakem podaljšanju pripora ponovno preveriti obstoj vseh ustavnih pogojev za dopustnost posega v pravico do osebne svobode, narekuje osvežitev dokazne podlage, ki je temelj tovrstnega sklepanja o obstoju subjektivne okoliščine. Tudi tega sodišča niso opravila."

Da tako zahtevane "osvežitve dokazne podlage" v 24 urah sodišče ne more narediti, je bilo gotovo jasno tudi Ustavnemu sodišču, ki je tako zahtevo postavilo, zato je njegovo  vrnitev zadeve v  ponovno odločitev v 24 urah najbrž mogoče razumeti in jo je treba interpretirati samo tako, da je bila s tem pristojnemu senatu dana možnost, da tako "osvežitev dokazne podlage", če je bila medtem morda že opravljena, vključi v novi sklep in ga s tem utemelji - drugače pa bi moral slediti razlogom v odločbi US in pripor takoj odpraviti.

Da pristojni senat Okrožnega sodišča odločbe Ustavnega sodišča res ni razumel (razen če je njeno vsebino morda celo zavestno napačno interpretiral), je - podobno kot iz 1. točke obrazložitve - jasno razvidno tudi iz zadnje, sklepne 5. točke obrazložitve, ki se glasi: "Upoštevaje težo kaznivega dejanja in okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno, je ukrep pripora, kljub temu, da traja že od 24. 12. 2014, povsem sorazmeren ukrep s pravico obtoženca do osebne svobode."  Komentar te sklepne "ugotovitve", upam, na tem mestu niti ni potreben. Bo pa najbrž potreben, če bomo kdaj bolj resno poskusili doseči, da bi se kvaliteta tovrstnega sodnega odločanja začela približevati vsaj neki povprečni kvaliteti sodnega odločanja, kakršno bi v državi članici EU in podpisnici Evropske konvencije o človekovih pravicah smeli pričakovati.

Matevž Krivic 

Moj pripis oz. apel: edino zdravilo k  ozdravitvi  sodstva je javnost in odškodninska odgovornost sodnikov, ter dosledno izvajanje člena 8 zakona o sodniški službi  ! Sodna reforma, do katere bo prej ali slej prišlo, bo morala radikalno očistiti  sodni svinjak. Ni veliko svinj v njem, ampak te imajo besedo. Maslešo je treba "sfukati" - kot bi rekel sam Masleša! Krivosodje pa je preblag izraz !  Konec sodstva je konec države ! Naj mi bog odpusti ta bogoskrunski citat, čeprav vem kaj delam!  Vili Kovačič