IX. STROŠKI

203. Obtoženca je sodišče na podlagi 4. odstavka 95. člena ZKP oprostilo plačila vseh stroškov kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odstavka 92. člena ZKP in sodne takse. Obtoženi je namreč nezaposlen, izrečena pa mu je bila tudi dolga prostostna kazen, zato sodišče ocenjuje, da bi bilo s plačilom stroškov ogroženo njegovo preživljanje. Obtoženi je sicer lastnik nepremičnine, vendar le do ene polovice, gre pa za stanovanje v katerem živi njegova družina, zato sodišče ocenjuje, da bi bilo, če bi bili obtožencu v plačilo naloženi stroški, lahko ogroženo preživljanje njegovih hčera, ki se še šolata. To je tudi razlog, da gaje sodišče kljub temu, da ima določeno premoženje, oprostilo plačila stroškov postopka in sodne takse. Je pa obtoženec dolžan plačati potrebne izdatke obeh oškodovank ter nagrado in potrebne izdatke njunega pooblaščenca. Plačila teh stroškov ga namreč sodišče ne more oprostiti.

< nazaj    naprej >